Sei Mikoto
O Captain! my Captain Obvious!

@темы: raw-манга